Vol327嫩模舞媚歆私房白衬衣配黑短裙露开档黑丝裤袜撩人诱惑写真30P舞媚歆魅妍社

Vol327嫩模舞媚歆私房白衬衣配黑短裙露开档黑丝裤袜撩人诱惑写真30P舞媚歆魅妍社

凡中暑毒人烂嚼三四瓣下咽即知。和盐贮食,止恶心解酒病。

 发明石南严冬不凋,凌霜正赤,性温益肾可知,《本经》养肾气,内伤阴衰,利筋骨皮毛,皆取益肾之功。即红娘子苦平有毒。

根主头心肢体诸风,解肌发汗。窃谓攻毒急救之药颇多,奚必借此而为异端之术哉,姑存以备解救之法可甘平无毒。

即蜚虻苦微寒有毒。 即大腹槟榔辛涩温无毒。

《本经》中风伤寒头痛寒热者,风寒外伤于阳分也。《本经》治金疮寒心者,伤处风藉内入胞络,而心下恶寒,用以涂封疮口,拨散风热之邪也。

凡苦寒药皆能伐胃,不独瓠也。齿能清人魂,魂者,阳之神也。

Leave a Reply